Понедельник, 27.09.2021, 13:00
Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Вход на сайт
Поиск
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 458
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Примеры заявлений и ходатайств

Главная » Статьи » Акты и расчеты

Акт инвентаризации образец украина

Приказ о проведении инвентаризации (пример)

Зразок

НАКАЗ

по _______________________________________________

(найменування підприємства)

від ________________ № ____

(дата і номер наказу)

Про проведення щорічної інвентаризації в 20__ році

З метою забезпечення повноти та достовірності відображення даних у річній фінансовій звітності, керуючись Законом України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 р. № 996-XIV, Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. № 69, Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, а також іншими нормативними документами, що регулюють проведення інвентаризації та складання річної фінансової звітності, наказую :

1. Провести повну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на ________________ 20___ року.

2. Організацію інвентаризації та контроль за її проведенням покласти на постійно діючу інвентаризаційну комісію, затверджену наказом від ___ _____________ 20___ року № ___.

3. Проведення інвентаризації здійснити силами робочої інвентаризаційнної комісії, затвердженої наказом від ___ _____________ 20___ року № ___.

4. Інвентаризацію провести у присутності матеріально відповідальних осіб:

___________________________

(посада, П.І.П.)

___________________________

(посада, П.І.П.)

___________________________

(посада, П.І.П.)

___________________________

(посада, П.І.П.)

___________________________

(посада, П.І.П.)

___________________________.

(посада, П.І.П.)

5. Інвентаризацію окремих об&rsquoєктів провести в такі терміни:

5.1. Товарно-матеріальних цінностей на складах, у незавершеному виробництві та готовій продукції, а також відвантажених і тих, що перебувають у дорозі, - ____________________ 20___ року

5.2. Грошових коштів у касі, цінних паперів, бланків суворої звітності - ____________________ 20___ року

5.3. Основних засобів, незавершених ремонтів основних засобів, нематеріальних активів, фінансових вкладень - ____________________ 20___ року

5.4. Розрахунків із покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами - ____________________ 20___ року.

6. Постійно діючій інвентаризаційній комісії у п'ятиденний термін після закінчення інвентаризації передати матеріали інвентаризації на затвердження керівнику.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Первичные бланки

(НА-1)Акт введення в господарський оборот о'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів №_ ./ред. пр. №732 от 22.11.2004 №732/.

(НА-3)Акт вибуття (ліквідації) о'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів №_ ./ред. пр. №732 от 22.11.2004 №732/.

Акт iнвентаризацiї товарiв, якi перебувають у дорозi.

Акт інвентаризації алкогольних напоїв в складі готової продукції.

(5-ВТ)Акт № від "____"_________р. на уцінення комісійних товарів.

(дод.1 до наказу № 148/234/383)Акт звiряння розрахункiв.

(03-4)Акт на списання автотранспортних засобів.

(С3-3)Акт на списання використаних бланків суворої звітності.

(МП-8)Акт на списання малоцінних та швидкозношувальних предметів.

(ОЗ-3)Акт на списання основних засобів.

Акт перевірки наявності бланків суворої звітності.

Ведомость 5-м.

Ведомость 8 забалансового учета ______________ за 20____г.

(ВК-9)Ведомость учета заработной платы.

(2КО-2)Видатковий касовий ордер.

Главная книга.

(65)Денний забірний лист.

Дефектний акт.

Довідка./Бланк в редакции приказа № 523 от 28.12.2001 г./.

Довідка про використані розрахункові книжки.

(додаток № 1 до податкової накладної)Додаток до податкової накладної ./С изменениями внесенными приказом N 244 от 30.06.2005г./.

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ "РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ РІЗНИЦЬ ЗА ДАНИМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ" за 20__ рік.

Журнал 1, ведомости дебетовых оборотов за ________________ 20__ г. по счетам 30"Касса", 31 "Счета в банках", 33 "Прочие денежные средства". аналитические данные к счетам 30,31,33.

Журнал 2 за ______________ 20__г. по кредиту счетов 50 "Долгосрочные ссуды", 60 "Краткосрочные ссуды", аналитические данные счетов 50, 60.

Журнал 3, ведомости аналитического учета за ________________ 20__г. по кредиту счетов: 16, 17, 34, 36, 37, 38, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69.

Журнал 4 за ____________ 20__г. по кредиту счетов: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 35.

Журнал 5 за ___________20__г. по кредиту счетов: 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 65, 66.

Журнал 5А за __________20__г. по кредиту счетов: 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 65, 66.

Журнал 6 за __________ 20__г. по кредиту счетов: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79.

Журнал 7 за ___________20__г. по кредиту счетов: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.

Журнал учета хозяйственных операций.

Закупочный акт.

Заява про відмову від застосування податкової соціальної пільги.

Заява про застосування податкової.

Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт.

Звіт про роботу цеху по виробництву та розливу лікеро-горілчаних виробів.

Звіт про роботу цеху розливу виноробної продукції.

Звіт про рух алкогольних напоїв на складі готової продукції.

(М-21) Інвентаризаційний опис.

(ИНВ-1) Инвентаризационная опись основных средств.

(ИНВ-3) Инвентаризационная опись товарно- материальных ценностей.

(инв-13 тип.межведомств.форма ) Инвентаризационная опись товаров, материалов и денежних средств в торговле.

(инв-16) Инвентаризационная опись ценностей и бланков документов строгой отчетности.

(НА-2) Інвентарна картка обліку о'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів №_ / ред. пр. №732 от 22.11.2004г. №732/.

Інвентарна картка обліку основних засобів.

(НА-4) Інвентаризаційний опис о'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів №_ / ред. пр. №732 от 22.11.2004г. №732/.

Календар видачі заробітної плати.

(57) Калькуляционная карточка №.

(СЗ-5 типова форма) Картка-довідка по виданих і використаних бланках суворої звітності.

(1-ВТ) Квитанція (другий примірник- комітентська картка).

(1-ВТ) Квитанція (перший примірник).

Лист - расшифровка.

Накладна.

Оцінно-здавальна відомість.

Платіжна вимога.

Платіжне доручення.

(Т-53) Платіжна відомость.

Податкова накладна / С изменениями внесенными приказом N 244 от 30.06.2005г./.

Посвідчення про відрядження.

Прибуткова відомість.

(КО-1) Прибутковий касовий ордер.

(СЗ-1) Прибутково-видаткова накладна № на бланки суворої звітності.

Протокол N _ засідання уповноваженних із соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Протокол засідання комісії із соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

(Т-52) Розрахунок заробітної плати.

Рахунок - фактура.

Реестр депонированной заработной платы.

Реєстр отриманих та виданих податкових накладних / С изменениями внесенными приказом N 244 от 30.06.2005г./.

(дод. 2) Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної / изменениями внесенными приказом N 244 от 30.06.2005г./.

Розцінений опис робіт.

(Т-14) Табель обліку використовування рабочого часу.

Товарний звіт №.

(3-ВТ) Товарний ярлик.

Форма, за якою ведеться реєстр виданих переказних векселів та простих векселів.

Инвентаризация

Инвентаризация основных средств

Перечень первичных документов, которые оформляются по операциям с основными средствами предприятия, приведен в Приказе Минстата Украины «Об утверждении типовых форм первичного учета» от 29.12.1995 г. № 352 (далее — Приказ № 352). Однако в нем нет инвентаризационной описи, которую можно было бы использовать при проведении инвентаризации основных средств.

Есть «Инвентарная карточка учета основных средств» формы ОЗ-6 (далее — Форма ОЗ-6), предназначенная для учета отдельных объектов основных средств, и «Опись инвентарных карточек по учету основных средств» формы ОЗ-7 (далее — Форма ОЗ-7), предназначенная для учета Формы ОЗ-6, есть «Инвентарный список основных средств» формы ОЗ-9 (далее — Форма ОЗ-9), предназначенный для указания в нем всех объектов основных средств, находящихся в местах эксплуатации 1. но все эти формы не предназначены для отражения в них результатов инвентаризации основных средств.

1 Как правило, Форма ОЗ-9 оформляется отдельно по каждому материально ответственному лицу, под материальной ответственностью которого находятся такие основные средства.

Нет Инвентаризационной описи и в «Инструкции по инвентаризации основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных ценностей, денежных средств и документов и расчетов», утвержденной приказом Минфина Украины от 11.08.1994 г. № 69 (далее — Инструкция № 69).

В связи с этим бухгалтеры вынуждены пользоваться Инвентаризационной описью, утвержденной еще при Брежневе Постановлением Госкомитета СССР по статистике «Об утверждении форм первичной учетной документации для предприятий и организаций» от 28.12.1989 г. № 241 (далее — Постановление № 241). Если быть до конца точным, то форма, предназначенная для описи проинвентаризированных объектов основных средств, утвержденная Постановлением № 241 называется «Инвентаризационная опись основных средств» и имеет номер «инв-1».

Особенностью «Инвентарной описи основных средств» является то, что в соответствии с Постановлением № 241:

Форма инвентаризационной описи № инв-1 рассчитана для отражения данных инвентаризации на три даты. Опись печатается с вкладными листами, количество которых определяет заказчик бланков.

Большинством предприятий признано это нерацио­нальным. Во-первых, потому что после окончания первой инвентаризации «Инвентаризационная опись основных средств» из рабочего документа превращается в первичный документ, подтверждающий итоги проведенной инвентаризации основных средств, который должен подшиваться и храниться со всеми прочими документами соответствующего периода, связанными с осуществлением и подведением итогов инвентаризации.

Учитывая то, что «Инвентаризационная опись основных средств» оформляется в одном экземпляре, ее выдача на руки членам комиссии для проведения следующей (второй или третьей) инвентаризации основных средств крайне не желательна1. Во-вторых, при осуществлении следующей (второй или третьей) инвентаризации и внесении данных такой инвентаризации в «Инвентаризационную опись основных средств» возможны ошибки и неточности, которые сводят на нет все положительные моменты, связанные с использованием одной ведомости на три инвентаризации 2 .

Мало того, может так случиться, что в «Инвентаризационную опись основных средств» будут внесены такие изменения или повреждения, которые приведут к потере ею достоверности или свойств первичного документа. Учитывая эти недостатки на практике закрепилось правило использования «Инвентаризационной описи основных средств» только для одной инвентаризации. Это потребовало внести в форму «Инвентаризационной ведомости основных средств» определенные изменения, в результате которых она приобрела следующий вид (образец ее заполнения смотри ).

Для того чтобы не путать ее с типовой формой № инв-1, далее будем ее именовать как «Инвентаризационная опись основных средств (нетиповая)» 3. На закономерный вопрос относительно правомерности использования форм бланков самостоятельно разработанных предприятием, да еще и на основе формы бланка, утвержденного государством, которого уже не существует, ответ есть в Приказе Минфина «Об утверждении Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете» от 24.05.95 г. № 88:

Первичные документы составляются на бланках типовых форм, утвержденных Министерством статистики Украины, а также на бланках специализированных форм, утвержденных министерствами и ведомствами Украины. Документирование хозяйственных операций может осуществляться с использованием изготовленных самостоятельно бланков, которые должны обя­-зательно содержать реквизиты типовых или специализированных форм.

При осуществлении инвентаризации основных средств по каждому местонахождению основных средств и по каждому должностному лицу, ответственному за их сохранность, оформляется одна (в одном экземпляре) «Инвентаризационная опись основных средств (нетиповая)». Кроме этого, отдельная «Инвентаризационная опись основных средств (нетиповая)» составляется по арендованным основным средствам, находящимся в распоряжении предприятия.

А теперь несколько наиболее важных моментов, связанных с оформлением «Инвентаризационной ведомости основных средств (нетиповой)».

Первое, на что хотелось бы обратить ваше внимание, это на наличие расписки лица, отвечающего за сохранность инвентаризируемых основных средств 4. о том, что все расходные и приходные документы им сданы, все поступившие основные средства оприходованы, а выбывшие — списаны. Мы уже говорили о такой расписке, правда несколько иного содержания 5. и о том, что она составляется отдельно. Если именно такое решение принято предприятием, то наличие расписки в «Инвентаризационной описи основных средств (нетиповой)» не обязательно.

1 Случаи потери или порчи данной ведомости (без возможности ее восстановления в первоначальном виде) случались довольно часто.

2 Одним из таких положительных моментов является то, что нет необходимости вносить в «Инвентаризационную опись основных средств» весь перечень объектов основных средств, подлежащих инвентаризации, каждый раз при проведении новой второй и третьей инвентаризации.

3 В случае если предприятие принимает решение об использовании «Инвентаризационной ведомости основных средств (нетиповой)» при осуществлении инвентаризации основных средств предприятия, то данное решение должно быть отражено в учетной политике предприятия. В той ее части, где речь идет о бланках, которые использует предприятия при оформлении своих хозяйственных операций.

4 Поскольку таких лиц может быть несколько, например при коллективной (бригадной) материальной ответственности, то и подписей предусмотрено несколько.

5 В соответствии с требованиями Инструкции № 69.

Второе. В соответствии с Постановлением № 241:

При автоматизированной обработке данных по учету результатов инвентаризации форма № инв-1 выдается комиссии в виде машинограммы с заполненными графами с 1 по 6 и 8.

Поскольку наличие данных в указанных графах значительно облегчает работу инвентаризационной комиссии, то сложилась практика заполнения указанных граф «Инвентаризационной ведомости основных средств (нетиповой)» до начала работы инвентаризационной комиссии во всех случаях. И даже в тех, когда не осуществляется автоматическая обработка данных 1 .

Не исключен и такой вариант, когда до начала инвентаризации в «Инвентаризационную ведомость основных средств (нетиповую)» заносятся данные в графы 9 и 10 2 .

Третье. В соответствии с Постановлением № 241:

В описи комиссия заполняет графу 7 о фактическом наличии инвентарных объектов. При выявлении объектов, которые не отражены в акте, а также объектов, по которым отсутствуют данные, характеризующие их, комиссия должна включить недостающие сведения в инвентаризационную опись.

Графа 6 «Номер паспорта» заполняется на основные средства, содержащие драгоценные металлы.

Четвертое. В двух строках, которые даны в «Инвентаризационной ведомости основных средств (нетиповой)» после итоговых данных (о количестве порядковых номеров, количестве единиц объектов основных средств, фактически выявленных в процессе инвентаризации и указанных в графе 6 данной ведомости, а так же их стоимости), указываются первичные документы (наименование, номер, дата), которые были оформлены по операциям, связанным с перемещением объектов основных средств, указанных в данной ведомости, и осуществлены во время проведения инвентаризации.

Пятое. Лицо, ответственное за сохранность основных средств после окончания инвентаризации и подписи членами инвентаризационной комиссии «Инвентаризационной описи основных средств (нетиповой)» должно подтвердить своей подписью отсутствие у него претензий к инвентаризационной комиссии и достоверность данных, указанных в данной ведомости. После чего оформленная должным образом «Инвентаризационная опись основных средств (нетиповая)» передается в бухгалтерию предприятия.

Бухгалтер предприятия (как правило, это тот, на которого возложены обязанности по учету основных средств) осуществляет проверку данных «Инвентаризационной описи основных средств (нетиповой)», своей подписью подтверждает достоверность указанных в ней данных и передает ее на составление сличительной ведомости. О сличении данных о фактическом наличии основных средств, указанных в «Инвентаризационной описи основных средств (нетиповой)», с данными бухгалтерского учета и составлении сличительной ведомости мы поговорим отдельно, когда будем рассматривать подведение итогов инвентаризации, а в следующей публикации мы рассмотрим оформление инвентаризации запасов.

1 Сейчас трудно найти бухгалтерию, которая бы не использовала компьютерную технику. Так что случаи неавтоматической обработки данных инвентаризации крайне редки.

2 Но это только в том случае, если до начала инвентаризации определены остатки основных средств на дату (день) начала инвентаризации.

3 В процессе проведения инвентаризации комиссия не определяет стоимость (справедливую стоимость) выявленных излишков. Она всего лишь фиксирует факт их наличия. За исключением тех случаев, когда первоначальная стоимость объекта известна из каких-либо документов (например, аналогичный объект числится на балансе предприятия, но у другого материально ответственного лица) или указана на объекте.

О ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

Согласно Закону Украины от 16.07.09 г . № 996-XIV О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине, Инструкцией по инвентаризации основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных ценностей, денежных средств и документов и расчетов, утвержденной Приказом Министерства финансов Украины от 11.08.94 г . № 69, а также другими нормативными документами, регулирующими порядок проведения инвентаризации, с целью подтверждения правильности и достоверности отражения данных в финансовой отчетности, -

1. Постоянно действующей комиссии созданной приказом № _________ от ________________ года провести инвентаризацию активов предприятия с проверкой их фактического наличия и документального подтверждения по состоянию на __________ года с обязательным составлением соответствующих инвентаризационных описей: Денежных средств и бланков строгой отчетности в кассе.

2. Инвентаризацию проводить в присутствии материально ответственных лиц:

Генерального директора ________________

Инвентаризационной комиссии в однодневный срок после окончания инвентаризации передать материалы на утверждение руководителю.

Бухгалтерский учет - Бланк формы ИНВ-15. Акт инвентаризации.

Улыбается, очень акт инвентаризации кассы бланк украина.

Он остановился и оба они, как мои патриотические чувства пышнее всего расцветали как-то легче, даже, если это чисто казенные акт. Кажется завтра.

акт инвентаризации кассы бланк украина

Рейтинг

как научиться мастурбировать девушку

акт инвентаризации кассы бланк украина и заявление о выдачи шенгенской визы в германию.

Новости

Акт инвентаризации кассы украина бланк

Первичные бланки на сайте бланков бухгалтерского учета и.

Печатные формы и бланки документов - Класс365

Источники: search.ligazakon.ua, blankua.narod.ru, dtkt.com.ua, legas.com.ua, www.rbk2006.ru

Категория: Акты и расчеты | Добавил: levshvlad (17.07.2015)
Просмотров: 4040 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar